Webboard
www.maethawittaya.ac.th > สนทนาลูกแดงดำ > ประเพณีลอยกระทง
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ประเพณีลอยกระทง (อ่าน 2045)   
Webmaster
Admin
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 10:00 น.

วันลอยกระทง 2564 (Loy Krathong Festival) ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลาก    เต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตาม    ลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทง     คล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจาก     ความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้


แก้ไขเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 10:01 น.โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY