โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
การจัดกิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ
นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 (Pfizer)
นักเรียนแกนนำพลังงานชุมชน ม.ว. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ในตลาดนัดพลังงานระดับชุมชน
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565
การขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน และดูแลสุขภาพจิตนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน
26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
ฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม และการทบทวนคำปฏิญาณ
สภานักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ส่งครูย้ายในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ใหม่
โครงการสวมหมวกกันน็อค 100% สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
พิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เปลี่ยนความรู้เป็นความรัก (Smart Kids Code)
กิจกรรมศุกร์สดใส ไหว้พระ ภาวนาทาน
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สู่รั้วแดง-ดำ
โครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง ปีการศึกษา 2565
ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (FIRST AID & CPR TRAINING)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน"
สภานักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
สำนักงานกระทรวงพลังงานจังหวัดลำปาง มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และหลอด LED
ส่งครูย้ายในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ใหม่
ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565