โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
15 พฤษภาคม 2566  เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,15:40   อ่าน 22 ครั้ง