โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2566
12 พ.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2566
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,15:28   อ่าน 19 ครั้ง