โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65