โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2566
ยินดีต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2566