โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB