โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนแม่ทะวิทยา  290 หมู่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  52150
โทรศัพท์ 054-289133
โทรสาร   054-289133
http://www.maethawittaya.ac.th