การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2562
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 81
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,093,389
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 mwsschool
 
  ประวัติโรงเรียนแม่ทะวิทยา  
        

 
 โรงเรียนแม่ทะวิทยา   มีกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.2509  ณ  หมู่บ้านท่าแหน 290 หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ทะ  
                                 อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ 3 กิโลเมตร 
                                 สร้างในเนื้อที่สาธารณะ ประโยชน์จำนวน 20 ไร่ โดยการนำของนายทองคำ วรรณรัตน์ 
                                 ศึกษาธิการอำเภอแม่ทะร่วมกับคณะครูในอำเภอโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการศึกษา
                                 ของเยาวชนในอำเภอแม่ทะให้สูงขึ้น โรงเรียนแม่ทะวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่
                                 17 พฤษภาคม  พ.ศ.2509  โดยมีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารถาวรใต้ถุนสูงมี 3 ห้องเรียน 
                                 และห้องพักครู 1 ห้อง โรงเรียนเปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  สายสามัญ 
                                 โดยมี
นายประชัน  พันธ์ผจญ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกจำนวน 20 คน 
                                 เป็นชาย 10 คน หญิง 10 คน

ในปี พ.ศ.2515         
ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ครึ่งหลังจำนวน 8 ห้องเรียน
ในปี พ.ศ.2517         
กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งยุบโรงเรียนแม่ทะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
                                สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) รวมเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนแม่ทะวิทยา ทำให้จำนวนครู
                                และอาคารเรียน ตลอดจนเนื้อที่ของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็น   67 ไร่  3 งาน 77 ตารางวา 

ในปี พ.ศ.2518        
ได้ต่อเติมอาคาร แบบ 216 จนเต็มรูปด้วยเงินงบประมาณ ทำให้มีห้องฝ่ายต่าง ๆ เช่น
                               ห้องบริการ ห้องธุรการห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนศึกษา เป็นต้น

ในปี พ.ศ.2523
        
นายพินิจ  จันทรสุรินทร์  สส.จังหวัดลำปาง  สนับสนุนงบประมาณพัฒนาของ สส. เป็นเงิน 100,000 บาท
                               สร้างรั้วของโรงเรียน  และให้งบ กสช. ของสภาตำบลแม่ทะ พัฒนาสระน้ำในโรงเรียน และศาลา
                               พักผ่อนหย่อนใจ

ในปี พ.ศ.2520     
นายผดุงเกียรติ  ผากา  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาคารสถานที่
                              โดยยึดนโยบายของกรมเป็นหลักได้จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียน พัฒนาสวนหย่อม ส่งเสริม
                              การปลูกต้นไม้ยืนต้นจัดสร้างฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม
                              เอนกประสงค์  เพื่อใช้ประชุมนักเรียนและจัดกิจกรรมทั่วไป

ในปี พ.ศ.2525
      ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 5) เป็นอาคารแบบ 216 ค ครึ่งหลัง และได้รับ
                             งบประมาณต่อเติมให้เต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2527 

ในปี พ.ศ.2528     
โรงเรียนได้ยกระดับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เนื่องจากจำนวนครู และนักเรียน เพิ่มมากขึ้น
ในปี พ.ศ.2529
      โรงเรียนผู้นำหลักสูตรทำให้มีการปรับตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ 
                             
นายประเสริฐ สุภาวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้ขออนุมัติรื้อถอนอาคารที่เก่าชำรุด
                             โดยนำวัสดุจากการรื้อถอน  มาจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร,ห้องสหกรณ์โรงเรียน)
                             สร้างอาคารดนตรีไทย ใช้เป็นที่ฝึกสอนนักเรียน  เพื่อให้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   นอกจากนี้ยังมี
                             อาคารประกอบ  ซึ่งประกอบไปด้วย  โรงฝึกงาน 5 หลัง  บ้านพักครู  13 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 5 หลัง
                             หอประชุมเอนกประสงค์  1 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  อาคารดนตรีไทย  1 หลัง

ในปี พ.ศ.2532     
กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย
นายประเสริฐ  สุภาวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปรับราชการที่
                            โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย นายปกรณ์ โคตรบัญชา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
                            จนถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ.2537 ได้เกษียณอายุราชการ

ในปี พ.ศ.2538     
นายวิจารณ์  สมมะโน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่พริก อำเภอแม่พริก  
                            จังหวัดลำปาง

ในปี พ.ศ.2543
     
นายประมวล  องค์ระการ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนปงแสนทองวิทยา  
                            อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

ในปี พ.ศ.2550
   
นายพิพัฒพงษ์   อนุสสรราชกิจ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
                            อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 ได้เกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ.2554     นายอรรณพ  อุนจะนำ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา  วันที่ 25 มกราคม 2554
                            ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  จนถึง
                            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ได้เกษียณอายุราชการ

ในปี พ.ศ.2555     นายสมเดช กันทาวงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา  วันที่ 1 ตุลาคม 2555
                            ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  จนถึง
                            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ได้เกษียณอายุราชการ...
ในปี พ.ศ.2558     นายบุญสง นาละออง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา  วันที่ 9 ตุลาคม 2558
                            ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  จนถึง
                              วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561
ในปี พ.ศ.2561    นายกัมพล  ธิติกร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา  วันที่ 12 ตุลาคม 2561
                             ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  จนถึงปัจจุบัน
 
        
เพลงมาร์ชแม่ทะวิทยา
        

โอ้พวกเราเหล่าแม่ทะวิทยา
เทิดศรัทธาชีวีรักนิรันดร์
สามัคคีนี้เรายึดมั่น
เกียรติประกันก้องระบือเด่นลือนาม
 
เราเลือดแดงดำ
สีประจำคงความดีงาม
กล้าผจญศึกในเขตคาม
สมนามเป็นหนึ่งในแดนชน
 
ลูกแดงดำนำชัยไหนจะปาน
แว่วกังวานเพลงเตือนเหมือนมีมนต์
เลือดในกายแฝงความรักข้น
แต่ละคนขอไว้ลายไม่ยอมหนี
 
รวมจิตจำนง
หวังธำรงคุณธรรมประเพณี
เทิดธงชัยเด่นในปฐพี
น้อมฤดีจนกว่าวันมลาย
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
 
น้อมฤดีจนกว่าวันมลาย
น้อมฤดีจนกว่าวันมลาย


        
 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY