25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2561
      แม่ดีเด่น กราบแม่2561
      มอบทุนฯวันแม่แห่งชาติ 2561
      ถวายพระพรวันพระราชสมภพฯ
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      กิจกรรมถวายเทียนพรรษา2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      รับการนิเทศงานบริหาร 2561
      วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
      รำลึกครูกลอนสุนทรภู่2561
      วันต่อต้านยาเสพติด2561
      กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561
      บ้านปููจำกัด(มหาชน)2561
      ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2561
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ม.3,ม.6 จบปีการศึกษา 2559
      ประชุม รับผลการเรียน 2559
      วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน 2559
      มอบของที่ระลึก บุ๊ค เวียงจันทร์
      ผอ.สพม.35เยี่ยมโรงเรียน
      วันสถาปนาโรงเรียน2560
      กาดมั่วครัวฮอมนิทรรศการ
      ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนปี60
      กีฬาสีภายในแม่ทะวิทยา2559
      นิเทศติดตามแม่ทะวิทยา2560
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
      กิจกรรมเข้าค่าย2559
      อาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน
      กิจกรรมวันวชิราวุธ2559
      ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
      มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ'59
      ลงนามเปิดธนาคารโรงเรียน2559
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 8
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 833,536
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 เกียรติยศแดงดำ


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)
        
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554
        
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2554
จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษา
น้ำหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับ
คุณภาพ
  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
          * ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี      10.00         9.56        ดีมาก   
        * ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  10.00 9.20 ดีมาก
        * ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   10.00  8.13  ดี
        * ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น   10.00  8.40  ดี
        * ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   20.00 10.23   พอใช้
        * ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
                         เป็นสำคัญ
  10.00  9.00   ดีมาก
        * ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษา   5.00  4.80   ดีมาก
        * ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                          โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
  5.00  5.00   ดีมาก
   กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
           * ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
                             และวัตถุประสงค์ฯ
  5.00         5.00      ดีมาก
           * ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็น
                              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  5.00           5.00      ดีมาก
   กลุ่มตัวบ่งชี้ส่งเสริม      
          * ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
                            ของสถานศึกษา
  5.00         5.00  ดีมาก
          * ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                             รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
  5.00         5.00  ดีมาก
                                      กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      
                        คะแนนรวม                                           100.00    84.32      ดี     
 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
                                                                                                                                             ใช่
 สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12  ตัวบ่งชี้
                                                                                                                                             ใช่
 สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
                                                                                                                                             ใช่
                              สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
                                          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

        
โล่และเกียรติบัตร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
smiley
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Webmaster Prateep Pamanee ศูนย์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
prateepmws@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY