การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2562
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 47
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,093,355
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 วิสัยทัศน์
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

        
                      สถานที่ตั้ง            290  หมู่ที่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลแม่ทะ
                                               อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

                      สังกัด                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

                      ตราโรงเรียน         รูปเทียนจุดสว่าง  อยู่ในวงเสมา  
                                              ครอบด้วยกลีบดอกทานตะวัน  ที่เบ่งบานเต็มที่

                     สีประจำโรงเรียน    แดง - ดำ
   
                                      

                      (ปัญญา เป็นแก้ววิเศษ)

                                     โทรศัพท์-โทรสาร      0-5428-9133

        
        
  ผู้บริหารโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
        
นายบุญเลิศ แสนเทพ
 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ทะวิทยา


นายสุนทร  พิบูลมณฑา
 ประธานชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา

นายลาภสมบัติ  ไชยานนท์
 ประธานชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนแม่ทะวิทยา

  

"คุณธรรม  นำความรู้"


 

"สามัคคี  มีวินัย  รับใช้สังคม"


 (Vision) 

"พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทย"
 
 
                         1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                              ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย
                         3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
                         4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
                         5. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการเรียนรู้
                         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ
                          การจัดการศึกษา
        
     
        
 
                         1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย

                         3. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษา และการพัฒนาการเรียนอย่างเต็มศักนภาพ
                         4. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                         5. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
                         6. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหาร
                         7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
        
 
 
                        กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
                        กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต
                                        ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                        กลยุทธ์ที่ 3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
                                        ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

                        กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
                        กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
 
        
 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY