ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 65
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 896,808
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

  ประวัติผู้อำนวยการ 
 โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

        

        

 ประวัติผู้อำนวยการ 

                                 ชื่อ-สกุล                  นายกัมพล ธิติกร
                                 
วัน/เดือน/ปีเกิด       23 มีนาคม 2507
                                 
ตำแหน่งปัจจุบัน     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ
                                                                  จังหวัดลำ
ปาง

                        ประวัติการศึกษา 
                                            พ.ศ. 2530     ศึกษาศาสตรบัณฑิต
                                                                 วิชาเอก การสอนคณิตศาสตร์
                                                                 วิชาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                           
พ.ศ. 2542     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                                                                 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
                                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                           
พ.ศ. 2551     ครุศาสตรมหาบัณฑิต
                                                                 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                      ประวัติการทำงาน 
                                            พ.ศ. 2531     อาจารย์ 1 ระดับ 3
                                                                 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
                                                                 จังหวัดสมุทรปราการ
                                           
พ.ศ. 2535     อาจารย์ 1 ระดับ 3
                                                                 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
                                                                 ช่วยราชการเป็นการประจำ
                                                                 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2537     อาจารย์ 1 ระดับ 4
                                                                 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2539     อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5)
                                                                 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2544     อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5)
                                                                 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
                                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
                                                                 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2546     ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
                                                                 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2547     รองผู้อำนวยการ
                                                                 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2551     ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2552     ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                 โรงเรียนบ้านโป่ง จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2554     ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
                                                                 จังหวัดลำปาง
                                           
พ.ศ. 2558     ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา
                                                                  จังหวัดลำพูน
                                           
12 ต.ค.2561  ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                  โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

        
 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Webmaster Prateep Pamanee ศูนย์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
prateepmws@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY