โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ติดต่อเรา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ   ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133 เบอร์โทรสาร 054-289133
Email : mws@maethawittaya.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/maethawittaya


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/Mae+Tha+Wittaya+School/@18.1536921,99.5310251,130m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x30d940659df7afab:0x51ae0167674611a0!4b1!8m2!3d18.1538242!4d99.531185?hl=en&authuser=0