โรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 0 คน