ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2561
      แม่ดีเด่น กราบแม่2561
      มอบทุนฯวันแม่แห่งชาติ 2561
      ถวายพระพรวันพระราชสมภพฯ
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      กิจกรรมถวายเทียนพรรษา2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      รับการนิเทศงานบริหาร 2561
      วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
      รำลึกครูกลอนสุนทรภู่2561
      วันต่อต้านยาเสพติด2561
      กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561
      บ้านปููจำกัด(มหาชน)2561
      ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2561
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ม.3,ม.6 จบปีการศึกษา 2559
      ประชุม รับผลการเรียน 2559
      วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน 2559
      มอบของที่ระลึก บุ๊ค เวียงจันทร์
      ผอ.สพม.35เยี่ยมโรงเรียน
      วันสถาปนาโรงเรียน2560
      กาดมั่วครัวฮอมนิทรรศการ
      ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนปี60
      กีฬาสีภายในแม่ทะวิทยา2559
      นิเทศติดตามแม่ทะวิทยา2560
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
      กิจกรรมเข้าค่าย2559
      อาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน
      กิจกรรมวันวชิราวุธ2559
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 9
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 857,261
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             

    smileyกิจกรรม to be number one smileyกิจกรรมคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2562 smiley

 smileyกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 smiley

smiley25 พฤศจิกายน "วันวชิราวุธ" พิธีถวายราชสดุดีและพวงมาลาของลูกเสือแม่ทะวิทยา

   smiley ประมวลภาพกิจกรรมต้อนรับ ผู้อำนวยการ กัมพล ธิติกร ณ วันที่ 29 ต.ค. 2561 smiley

                
                
                
                
                
                
                
                
               
              
              
              
              
              

  ตัวอย่างข้อสอบ    รูปแบบข้อสอบ  จำนวนข้อสอบ
       ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์
        การสอบ  O-NET  ม.3   ปีการศึกษา 2561      

  ตัวอย่างข้อสอบ    รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ
       ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   สังคมฯ   คณิตฯ   วิทยาศาสตร์

       การสอบ  O-NET  ม.6   ปีการศึกษา 2561      
  รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
        ครั้งที่-9-26-ตุลาคม-2561

  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียน
        แม่ทะวิทยา พ.ศ.2561
 
 
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ปี 2562

  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 หน้า1-5 หน้า 6-10 
        
หน้า11-15 หน้า16-40 หน้า41-46

  10000 คุรุชน คนคุณธรรม หน้า 1-30 หน้า 31-71
  คู่มือสถานศึกษาสีขาว-ฉบับปรับปรุง-2559 หน้า 1- 70 
       หน้า 71-142

  แนวทางการจัดกิจกรรม-โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
       หน้า 1-40  หน้า 41-81รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000196 ผลงานนักเรียนวิชาการตัดต่อวืดีโอ ปีการศึกษา 2561   Webmaster  1 / 406 โดย Webmaster
09 ก.ค. 61 12:35 น.
000194 ผลงานนักเรียนการสร้างงานนำเสนอด้วยโทรศัพท์มือถือ   Webmaster  1 / 526 โดย Webmaster
28 ก.พ. 61 09:18 น.
000080 ผลงานพื้นฐานการสร้างภาพยนตร์สั้น ด้วยมือถือ 2560   Webmaster  1 / 2664 โดย Kan-eng.CoM
16 มี.ค. 59 02:40 น.
000040 ...รวมภาพกิจกรรม...2 สค 56   ปิ๊ดปิวแดง  19 / 6292 โดย ศิโรดม
08 พ.ย. 56 17:40 น.โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Webmaster Prateep Pamanee ศูนย์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
prateepmws@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY